(placeholder)
Rioolpers.nl Ontmaskert
Rioolpers.nl Ontmaskert

|"President Trump: FakeNews!"
De impact van de media is vandaag de dag niet meer te onderschatten. Via televisie, radio, internet en sociale media komen er zoveel berichten binnen dat het niet meer te controleren valt of dat bericht wel waar is of niet. Steeds vaker stellen we vast  dat er leugens worden verspreid. Door deze zorgelijke ontwikkeling zijn de termen fakenews en trial by media ontstaan. President Trump van de Verenigde Staten zegt het zo vaak: "FakeNews!". Het is jammer vast te moeten stellen dat dit ook in ons land van toepassing is.Fakenieuws verspreiders

Een van de kanalen die het brengen van fakenews structureel hoog in het vaandel heeft staan is het programma Opgelicht?!. van AvroTros.

Dit programma beweert spraakmakend te zijn op het gebied van fraude en oplichting, heeft het doel om mensen aan de tand te voelen die gefraudeerd hebben of mensen zouden hebben opgelicht. Nu staat het de redactie van dit programma natuurlijk vrij om zelf onderwerpen te kiezen, echter hebben wij vastgesteld dat veel door hen gebrachte dossiers  vaak ver verwijderd zijn van enig realiteit. Ook worden de vragen van kritische forumleden verwijderd en daarna wordt men geblokkeerd.Schuldvraag

Het gaat ons ook niet om de schuldvraag. De rechter moet bepalen of een persoon schuldig is en hierover een uitspraak doen. Wat voor ons belangrijk is dat het verhaal onderbouwd en door toepassing van objectief hoor en wederhoor wordt geproduceerd. In het geval van Opgelicht?! is dit helaas nooit het geval maar zitten zij wel op de stoel van de rechter en creëren hiermee fakenews en beschadigen zij willens en wetens onterecht personen.Stichting A.I.P.

De website www.rioolpers.nl is ontstaan nadat diverse personen welke in de media bewijsbaar valselijk werden beschuldigd samen zijn gaan werken om zich tegen dit soort media te gaan verzetten. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van StichtingAIP. Het bestuur van stichting AIP heeft www.rioolpers.nl bereid gevonden samen te werken om meer bekendheid te krijgen voor de problemen welke programma's als AvroTros Opgelicht?! veroorzaken breder te kunnen uitlichten.


Stichting AIP heeft tot doel om andere slachtoffers te ondersteunen in hun gevecht tegen deze media, die vergeet dat hun inkomen wordt gegenereerd door de belastingbetaler. Ze hebben de morele plicht om kwalitatieve programma’s te brengen waarbij aan duidelijke feitencheck is gedaan en dat er niet even een item in elkaar wordt geflanst ten gunste van de kijkcijfers.


De mensen achter deze stichting AIP, wat een afkorting is van de Latijnse spreuk ‘affirmanti incumbit probatio’ wat vrij vertaald ‘de bewijslast ligt bij degene die de beschuldigingen uit’ hebben deze falende werkwijze van deze redactie zelf ervaren en verschenen in het eerder genoemde programma.

Waarom www.rioolpers.nl?

Tijd voor Actie tegen AvroTros
Tijd voor Actie tegen AvroTros
Tijd voor Actie tegen AvroTros
Tijd voor Actie tegen AvroTros
Wij ontmaskeren AvroTros Opgelicht
Het programma van AvroTros opgelich? : één grote luchtbel
AvroTros Opgelicht?! brengt Fake Nieuws